เที่ยวชุมชนวังหว้า
กูร์เมต์ทัวร์ระยอง
ไม่ได้มีดีแค่อาหารทะเล

HIGHLIGHT  สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยองแบบกูร์เมต์ทัวร์ ที่ไม่ได้มีดีแค่อาหารทะเลและผลไม้ เที่ยวชุมชนปากน้ำประแสล...

Continue reading

ตามรอยความหอมหวาน
ของขนมเมืองเพชรบุรี
ชุมชนนาพันสาม
จังหวัดเพชรบุรี

HIGHLIGHT “ขนมหวานเมืองเพชร” เรื่องราวที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาหาร รสชาติเปรี้ยวหอมของ “มะนาวเพชรบุรี” จะมากระตุ้นน้ำย่อยให้...

Continue reading

“ชิมชาผักเชียงดา อิ่มผักเมนูพื้นเมือง
ซื้อเครื่องเคลือบศิลาดล ที่สันป่าเปา เชียงใหม่”

HIGHLIGHTปลอดสาร หอมกรุ่นจากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟแห่งอำเภอสันทราย พบ Kalm Village หมู่บ้านที่เล่าเรื่องวัฒนธรรม และภูมิปัญญาผ่าน...

Continue reading