“กลีบจำปา” เปิดตำราอาหารล้ำค่าหายากมีเพียงสูตรในตระกูลท่านผู้หญิงมหิธร (กลีบ ไกรฤกษ์)