ชีวิตแบบ New Normal เรื่องของอาหารการกินต้องพิถีพิถันมากขึ้น และการจะเลือกกินแบบไหนที่ช่วย“ป้องกัน” และ “รักษา” ได้เราต้องรู้จัก “เลือกให้เป็น”  มาเริ่มต้นเลือกด้วย 4 Step ของการ “เลือกกิน”อาหารไทยให้เป็นยา ฉบับ Thai Taste Therapy ไม่ว่าใครก็ทำได้

Step 1 : เริ่มต้นด้วยการ “เลือกชนิดของอาหาร” ที่เรารับประทาน

Step 2 : ทำความ “รู้จักสารอาหารหลัก” (Macronutrients) คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันในเบื้องต้น แล้ว “เลือก” บริโภคให้ถูกที่ถูกเวลากับสภาพร่างกาย สุขภาพ และความต้องการตามสถานการณ์

Step 3 :  “เจาะลึกจุลสารอาหาร” (Micronutrients) ซึ่งได้แก่ แร่ธาตุและวิตามิน และเลือกสิ่งที่ต้องการ

Step 4 : เลือกทำความเข้าใจ “สารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ” เช่น สารพฤกษเคมี (Phytochemicals) สารประกอบที่อยูในพืชที่ใช้ทำอาหาร ซึ่งช่วยป้องกันโรคและทำให้ร่างกายทำงานได้ดี

หลังจากนั้นเราก็นำสิ่งเหล่านี้มาลองทำเข้าใจว่าอาหารที่เรารับประทานแต่ละมื้อนั้นช่วยป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ของตัวเราเอง ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดได้อย่างไร  และนำมาปรุงเป็นเมนูอะไรได้บ้าง ลองให้เวลากับการ “เลือก” สิ่งที่เราจะรับประทานเป็นเหมือนการให้รางวัลกับการใช้ชีวิต เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ !

เลือกช้อปสินค้าวัตถุดิบพร้อมส่งจากเชฟชุมชนทั่วไทย เพื่อชีวิตที่ดีกว่าhttps://www.chimthai.asia/th/market/

ขอบคุณข้อมูลจาก

โครงการ Thai Taste Therapy 

ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ Assoc. Prof. Dr. Rewadee Chongsuwat  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการ Thai Taste Therapy